Ordinace praktického lékaře

Ceník

Prohlídky a úkony které nehradí zdravotní pojišťovny:

Vyšetření pacienta v rámci závodní preventivní péče, dle platného uzavřeného smluvního vztahu s podnikem (cena se odvíjí dle uzavřené smlouvy a je závislá na počtu zaměstnanců, kategorii pracoviště a riziky na pracovišti).
 
Studentům sleva 50 %

MUDr. Dušan Buchta

lékař

úkonsazba Kč
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání500,-
Vyšetření k posouzení způsobilosti sportovní činnosti400,-
– s nutností EKG vyšetření a zhodnocením 500,-
Vyšetření a posouzení způsobilosti vůdce plavidel 400,-
Posouzení způsobilosti k práci s dětmi – letní tábory, osvojení dítěte apod. 200,-
Posouzení způsobilosti k práci dobrovolného hasiče 200,-
Vyšetření uchazeče o řidičský průkaz 500,-
Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech300,-
Vyšetření k zbrojnímu průkazu 700,-
Vyšetření k svářečskému průkazu 200,-
Vyšetření k zdravotnímu průkazu v potravinářství350,-
Zdravotní prohlídka k posouzení způsobilosti k práci na žádost zaměstnavatele
(v ordinaci praktického lékaře bez uzavřeného smluvního vztahu s naším zařízením)
700,-
Posouzení o schopnosti rekondičního pobytu, umístění pacienta do domova důchodců, ústavů sociální péče apod. 200,-
Vyšetření a vystavení návrhu na lázně pro samoplátce 200,-
Potvrzení přihlášky ke studiuzdarma
Vyplnění komerčního formuláře (pojistka/bolestné/úraz)250,-
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou (cena je uvedená bez ceny vakcíny, nebo ceny injekce) 100,-
Test CRP k odlišení virové a bakteriální infekce na žádost pacienta200,-
Test na skryté krvácení do stolice bez indikace na žádost pacienta200,-
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez indikacedle ceníku laboratoře
Výpis z dokumentace – na žádost pacienta200,-
Výpis z dokumentace – zaměstnavatele (k prohlídce u závodního lékaře)200,-
Jiné administrativní úkony minimálního rozsahu, bez vyšetření 100,-
Předoperační vyšetření u registrovaného pacienta, před operacemi nehrazenými pojišťovnou (např. plastické operace apod.), včetně EKG, bez laboratorního vyšetření 700,-
Vyšetření nepojištěného pacienta na jeho žádost (mimo laboratoře) 500,-
Vyšetření EKG s vyhodnocením křivky u pacienta nepojištěného 250,-
Přejít nahoru